Dokumenty

Dokumenty:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020  - http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/
  2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 -http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Comments are closed.