Oferta

Nasza oferta:

-  Pozyskiwanie dotacji, zarządzanie i rozliczanie projektów UE

-  Sporządzanie dokumentacji (biznes planów) w celu uzyskania kredytu inwestycyjnego

-  Sporządzenie analiz ekonomiczno-finansowych firm i przedsięwzięć

-  Sporządzanie prognoz finansowych

-  Opracowywanie Planów Rozwoju Eksportu

-  Opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla firm

Przygotowanie projektu unijnego to skomplikowany proces. Oferujemy Państwu doradztwo w przygotowaniu projektu obejmujące cały proces pozyskiwania dotacji obejmujący:

-  Monitoring funduszy – identyfikacja źródeł finansowania

-  Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

-  Tworzenie projektów

-  Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami (biznes plan i inne)

-  Przygotowanie dokumentów do umowy

-  Zarządzanie projektem – nadzór nad realizacją projektu

-  Przygotowywanie wniosków o płatność

-  Raport końcowy

Comments are closed.