Nasi partnerzy

Biuro Ochrony Pracy Mateusz Hawro 

36 -007 Krasne 687

tel. 696 036 925

e-mail: hawromateusz @o2.pl

Biuro świadczy usługi w zakresie BHP i ppoż. Firma oferuje doradztwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z BHP oraz ochroną ppoż. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), a w szczególności: stała obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanie stanowisk pracy (wdrażanie ergonomii koncepcyjnej oraz korekcyjnej) zgodnie z obowiązującymi zasadami, przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz okresowych dla pracowników, opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP, sporządzanie ocen ryzyka zawodowego dla wszelkich stanowisk pracy w zakładzie pracy, kompletne prowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzanie kompleksowej dokumentacji powypadkowej, pośrednictwo pomiędzy zakładem a Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną, doradztwo w zakresie stosowania aktualnych zasad i przepisów bhp oraz ppoż., opracowywanie wewnętrznych regulaminów bhp, prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, pomoc w zapewnieniu pracownikom odzieży i środków ochrony indywidualnej, sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Usługi księgowe SYNB-EX Lesława Synoś

ul. Króla Augusta 29/3

35-210 Rzeszów

tel.: 17 852 08 35, tel. kom: 605 300 389

e-mail:biuro@synb-ex.pl

Biuro rachunkowe SYNB-EX świadczy kompleksowe usługi księgowe dla osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich firm. Celem firmy jest zaspakajanie potrzeb klientów w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych oraz rozliczeń z ZUS i spraw pracowniczych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy na stronie http://synb-ex.pl.

Comments are closed.